Politika

Gradonačelnik Nišić na Konferenciji o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr. Zijad Nišić prisustvovao je Konferenciji o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona.
Organizatori dvodnevne Konferencije su Kantonalna privredna komora Tuzla i Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona UPFBIH, a na Konferenciji su učestvovali i članovi Vlade Tuzlanskog kantona predvođeni premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem.

Konferencija je realizirana kroz četiri panel diskusije, čiji je cilj bio da se iznesu i razmotre ključna pitanja i perspektive razvoja kantona, s posebnim naglaskom na saobraćajnu deblokadu i infrastrukturne projekte od značaja za održivi ekonomski napredak. Tokom prvog dana konferencije nakon obraćanja predsjednika Kantonalne privredne komore Tuzla Nedreta Kikanovića i šefa Kooperacija u Delegaciji Evropske unije u Bosni i
Hercegovini Stefana Elera (Stefano Ellero), upriličena su dva panela.

Na prvom panelu predstavnici JP „Ceste Federacije BiH“, JP „Autoceste FBiH“ i Željeznica Federacije BiH su
predstavili infrastrukturne projekte u TK, planove i dosadašnju realizaciju u programima javnih preduzeća, dok su u drugom panelu učestvovali  ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i predstavnik Udruženja poslodavaca TK Faruk Širbegović. U okviru drugog panela razgovarano je o uticaju saobraćajne blokade na privredni razvoj i definisanju prioriteta u saobraćaju.

Gradonačelnik Nišić je tokom prvog dana konferencije kazao da je Brčko distrikt BiH veliki potencijal za razvoj putne i željezničke infrastrukture kao i da raspolaže velikim transportnim resursom – jedinom međunarodnom riječnom lukom u BiH sa dizalicom nosivosti 27 tona te da je dio transportne mreže dunavskog i crnomorskog sliva.

Naglasio je da ove komparativne prednosti Distrikta u oblasti transportne infrastrukture treba iskoristiti za deblokadu, ne Tuzlanskog kantona, već i oba entiteta, što može dinamizirati ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

Naglasio je potrebu za zajedničku podršku sa kantonalnog, entitetskog i državnog nivoa, uz partnerstvo s lokalnom zajednicom, da se osposobi i modernizira željeznička pruga Tuzla –Brčko, produbi korito rijeke Save, izvrši deminiranje desne obale rijeke te da se luka može koristiti u punom transportnom kapacitetu. Također je naglasio i potrebu brže izgradnje planirane putne infrastrukture prema Distriktu. Naveo je važnost komunikacije južnog dijela Distrikta, spajanje asfaltiranom saobraćajnicom dionice Rašljani – Srebrenik, imajući u vidu
da je do granice Distrikta ova dionica asfaltirana. Kazao je da bi se završetkom ovog puta osigurala brža i kvalitetnija komunikacija s Tuzlanskim kantonom te da bi bila značajna u razvoju privrede i poljoprivrede ovog kraja.

Panel diskusija „Prioriteti za saobraćajnu deblokadu Tuzlanskog kantona“ fokusirala se na identifikaciju ključnih infrastrukturnih projekata koji su od vitalnog značaja za deblokadu kantona, a panel diskusija o temi „Saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona s pozicije zakonodavne vlasti“ osvijetlila je ulogu zakonodavne vlasti u procesu saobraćajne deblokade.

U zaključnom dijelu konferencije izneseni su konkretni zaključci i preporuke. Zaključci se odnose na modernizaciju i izgradnju magistralnih cesta, brzih cesta i autocesta u   Tuzlanskom  kantonu, unapređenje željezničke infrastrukture, unapređenje razvoja Međunarodnog aerodroma Tuzla, te inicijative prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u   Tuzlanskom  kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button