Vijesti

RS će ozakoniti plate u kovertama zbog američke crne liste

Pravo na rad, slobodu rada i zaradu su garantovana prava Ustavom Republike Srpske, argument je u rukama zakonodavaca u RS koji po hitnom postupku na sutrašnjoj Trinaestoj po redu sjednici Narodne skupštine mijenjaju Zakon o radu.

Zbog američkih sankcija mnogi su ostali bez tekućih računa, samim tim i plata, a Vlada je odlučila da reaguje na način za koji kažu da je zakonit.
Tako će, ako NSRS usvoji izmjene, platu moći primati i predsjednik RS Milorad Dodik, premijer Radovan VIšković, predsjednik NSRS Nenad Stevandić, članica Predsjedništva BIH Željka Cvijanović, te mnogi drugi sa američke crne liste.

“Dopunama ovog zakona omogućiće se ostvarivanje prava na zaradu radniku koji je onemogućen da bez postojanja pravosnažne sudske, upravne ili druge odluke nadležnog organa otvori tekući račun, na način da mu platu i druga lična primanja po osnovu rada, poslodavac isplati u gotovom novcu. Predloženo rješenje je usaglašeno sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu kao zakonom kojim se prije svega uređuje obavljanje unutrašnjeg platnog prometa u Republici Srpskoj”, navedeno je u izmjenama.

Takođe, navedenom izmjenom zakona ostvaruju se ustavne garancije kojima je omogućeno da svi građani Republike Srpske budu ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, da budu jednaki pred zakonom i da uživaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo.

“Ostvarivanje prava na platu u skladu sa ustavnim odredbama i zakonom predstavljaju emanaciju prava na ljudsko dostojanstvo, slobodu i jednakost, a s obzirom na to da zaštita tih vrijednosti ne trpi odlaganje, i ista predstavljaju opšti interes Republike, ispunjeni su uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku”, naglašeno je.

Novčana kazna za poslodavce

Pored isplate na tekući račun, plata se može isplatiti u gotovom novcu samo u slučaju kada je radniku onemogućeno otvaranje tekućeg računa koje nije zasnovano na pravosnažnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog organa, uz obavezu poslodavca da dostavi pismeno obavještenje Poreskoj upravi o načinu i razlogu isplate i podacima o licu kojem se vrši isplata u gotovom novcu.

Odredbama člana 25. stav 1. Zakona o unutrašnjem platnom prometu definisano je da se plaćanje između učesnika (poslovnih subjekata i fizičkih lica) obavlja bezgotovinski, gotovim novcem i obračunom, predložena izmjena zakona usklađena je sa predmetnim zakonom o unutrašnjem platnom prometu, te je omogućena i isplata plate gotovim novcem uz propisane uslove.

Članom 2. Prijedloga zakona propisana je novčana kazna od 200.000 KM za poslodavca koji isplati platu u gotovini suprotno članu 126a. ovog zakona.

Predloženim rješenjem se stvaraju preduslovi za ostvarivanje Ustavom Republike Srpske i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima zagarantovanih prava, a to su pravo na rad, slobodu rada i zaradu, sve u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske“, zaključili su predlagači.

(N1)

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button